Hem

Om mig

Referenser

Här är några ord från föräldrar som hört mig

"Det har blivit lugnare hemma" Anette

"Du är konkret, rolig, mysig och
delar med dig av dina upplevelser"
Karin

"Tack för en jättebra kurs,
den har hjälpt mig jättemycket" Marie

"Fick många nya kunskaper och tips,
en fantastisk kursledare" Helena

"Du är positiv, kunnig, pedagogisk
och engagerad" Anders

"Christel har en bred erfarenhet,
duktig pedagog, rätt förhållningssätt" Eva

"Fick många viktiga verktyg" Maria

"Christel är mycket kompetent och
lyhörd inför andra" Lotta

"Har lärt mig att se på en konflikt på
ett nytt sätt och fått användbara redskap" Sofie

"Christel är glad, inspirerande, talar
utifrån egna erfarenheter, håller
intresset uppe" Mats

"Jag tänker/reflekterar, har blivit bättre
på samtal med mina barn" Carina

"Jag har en ökad förståelse
och tolerans" Johan

"Det känns lättare nu - krånglar inte till saker
utan ser på det från annat håll" Björn

"Det är lättare att få barnen uppmärksamma
och intresserade" Daniel