Hem

Om mig

Om mig

Jag är väl insatt i föräldrafrågor, inspiration,
motivation och bemötande

Har en gedigen utbildning som förskollärare, specialpedagog, utbildad samtalspartner, fil.kand i pedagogik, föräldrautbildare, handledare för pedagoger och föreläsare.

Jag har sammanlagt över 30 års erfarenhet av
pedagogskt arbete

Jag är mamma till tre fantastiska söner.
Jag tror mycket på det goda mötet och bemötandet, att vi utgå ifrån att våra medmänniskor gör sitt bästa. Värdefullt och självklart att tänka systemteoretiskt. Att många olika faktorer påverkar hur jag är och hur jag reagerar.

Sedan 15 år tillbaka har jag varit ute och
föreläst för föräldrar

Att få sprida glädje och positiva tankar i föräldraskapet ser jag som en viktigt uppgift. Humorn och lekfullheten blandat med allvar och kloka tankar passar mig perfekt. Jag ser mig i ständig utveckling och det på grund av mina möten med alla fantastiska föräldrar.