Hem

Om mig

Föreläsningar

För dig som förälder på skolor, företag, föreningar m.m

Att stärka, inspirera, motivera och få föräldrar att känna sig viktiga och uppskattade. Med mina föreläsningar förstärker jag föräldrars förmåga att bygga stabila långsiktiga relationer.

  • Att hantera konflikter med exempel tagna ur verkligheten.
  • Hur vi kan stärka barns förmåga att möta andra och sig själva med respekt och en tro på sin egen förmåga.
  • Hur vi stärker självkänslan och självförtroendet hos våra barn.
  • Hur vi som föräldrar kan undvika maktkamper med våra barn.
  • Är det ok att sätta upp regler och hur får vi våra barn/tonåringar att följa dem.
  • Hur vi kan lära våra barn att ta mera ansvar.
  • Hur vi kan utveckla vår kommunikation så att vi förstår varandra bättre.
  • Genom att själv lära dig mer om kommunikation, konflikthantering och gränsdragning kan du stärka ditt barns självkänsla och egen förmåga till problemlösning.