Hem

Om mig

Mitt budskap till föräldrarna

Föräldraskapet - en hjärtesak

Föräldraskap handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och dåligt samvete. Jag tror på styrkan hos föräldrar. Genom att utveckla verktyg tillsammans bygger vi goda relationer.

Att ha mod att ibland se förbi misstag och brister gör att vi kan förändra en dålig självbild. Genom att stärka självkänslan och självförtroendet ökar vi förmågan till att känna empati. Det är viktigt att inte fokusera så mycket på beteendet som orsaken till beteendet.